Vrijwilligerswerk in weeshuizen

De gezamenlijke kinderrechtenorganisaties hebben in een open brief opgeroepen om te stoppen met vrijwilligerswerk in buitenlandse weeshuizen (zie bericht in Nederlands Dagblad). De reden voor deze oproep is dat kinderen die in weeshuizen opgroeien veelal hechtingsproblemen en ontwikkelingsachterstanden hebben. Daarom wijzen de kinderrechtenorganisaties op alternatieve vormen van opvang van kinderen, zoals de opvang in gezinnen in plaats van in een tehuis. U zult zich wellicht afvragen hoe Casa de Esperanza staat tegenover deze oproep.

We weten dat het gezin voor een kind de beste plaats is en dat God het zo ook bedoeld heeft. Maar gezien de grote nood is de opvang van kinderen in een kindertehuis soms de enige manier die beschikbaar is. Toen het kindertehuis nu bijna dertig jaar geleden werd opgestart was de situatie in Bolivia zodanig, dat er werkelijk kinderen op straat terecht kwamen en ook jonge baby’s aan hun lot werden overgelaten. En ook nu gebeurt dat nog geregeld. De kinderen van Casa de Esperanza zijn toegewezen door de Boliviaanse kinderbescherming. Onlangs hebben we ook een certificaat van goedkeuring ontvangen van de Boliviaanse overheid. Het certificaat waarborgt niet alleen een goede zorg voor de kinderen, maar geeft ook zoveel mogelijk bescherming tegen misstanden. Een paar jaar geleden is het beleid in Bolivia gewijzigd richting adoptie zodat kinderen zoveel mogelijk in gezinnen worden ondergebracht in plaats van opname in een kindertehuis.  In het afgelopen jaar zijn zo al een paar kinderen teruggeplaatst bij hun familie vanuit Casa de Esperanza. Maar de familie moet dat ook willen en dat is niet altijd het geval en ook valt het niet mee om pleeggezinnen te vinden. Het kindertehuis blijft daarom soms nog steeds als enige optie over.

Bij de opvang van de kinderen streeft Casa de Esperanza zo veel mogelijk naar het scheppen van een gezinssituatie voor de kinderen. We hebben kleinschalige woonunits en werken alleen met vaste verzorgers en zijn zeker geen voorstander van het weeshuis toerisme, dat door de kinderrechtenorganisaties wordt aangekaart. Wij zijn blij dat Casa de Esperanza bestaat en een goede opvang biedt voor kinderen die geen thuis hebben en dat we deze kinderen in contact mogen brengen met een liefdevolle God die van hen houdt en hen echte stabiliteit en een zinvol bestaan in hun leven geeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *