Jubileum

Op zaterdag 3 september j.l. is het jubileum van 30 jaar kindertehuis en 25 jaar trainingsschool gevierd samen met veel genodigden: ex- studenten van de trainingsschool, uitgevlogen kinderen van het kindertehuis (soms zelfs met echtgenoot en kinderen), leden van het bestuur uit La Paz en Chili, en ook wij, Piet en Marijke, waren aanwezig.
De dag begon met een feestelijke samenkomst voor het kindertehuis, met aansluitend een feestelijke maaltijd voor alle aanwezigen (ruim 200). In de avond was er een samenkomst van de trainingsschool.
Tijdens de samenkomst was er eerst tijd voor lofprijzing en aanbidding, gevolgd door persoonlijke bijdragen van kinderen, studenten en personeel, in de vorm van getuigenissen en verhalen van historische gebeurtenissen.
Er waren bijdragen van gedichten die kinderen hebben gemaakt en verschillende getuigenissen van wat God deed in de levens van veel kinderen.

Door alles heen klonk heel de dag op verschillende wijzen door: “GOD IS EN WAS AL DIE JAREN TROUW EN GOED”. Het is Zijn werk; Hij sprak om dit te beginnen en op te bouwen; in moeilijke en lastige tijden was God er en gaf Hij uitkomst; Hij voorzag al die jaren in de juiste mensen en middelen.
Als we terugkijken op de 25 jaar trainingsschool en 30 jaar kindertehuis, dan kunnen we God alleen maar danken als we zien wat Hij heeft uitgewerkt in de levens van al de kinderen die in het kindertehuis de afgelopen 30 jaar zijn opgegroeid.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.