Operatie geslaagd

Nataly Ramos, een meisje van 3 jaar, is anderhalf jaar geleden opgenomen in het kindertehuis. Zij werd geboren met ondergewicht en een ernstig gespleten gehemelte en hazenlip. Verschillende operaties waren nodig om dit zo goed als mogelijk te verhelpen.
De eerste operatie was gepland in april, maar kon niet doorgaan omdat ze positief was getest voor Corona. Eind juli is zij nu toch geopereerd in het ziekenhuis in La Paz en de operatie is geslaagd!
Het gaat goed met haar! Binnenkort mag ze weer terug naar het kindertehuis in Caranavi.

Het is een goed begin voor Nataly, want haar wachten nog 3 vervolgoperaties…

Bewijs van goedkeuring

De afgelopen maanden is door de leiding van Casa de Esperanza veel werk verzet om het keurmerk van goedkeuring te verkrijgen van de Boliviaanse overheid.
Het proces loopt al veel langer; het is een heel moeizaam bureaucratisch proces. Alleen al 2500 pagina’s aan papierwerk was nodig en dan natuurlijk nog de praktische uitvoerende maatregelen. Maar de inspanning is beloond.

Zij en wij danken God daarvoor. De ontvangst van de goedkeuring werd gevierd met een feestje!

 

Een dergelijk keurmerk betekent ook dat er toezicht moet zijn op de mentale en lichamelijke conditie van de kinderen.
Als voorbeeld daarvan hebben de kinderen en de staf voorlichting gekregen over de te nemen corona maatregelen en zij hebben ook deelgenomen aan workshops over het voorkomen van seksueel misbruik.
We zijn trots om u te kunnen laten weten dat Casa de Esperanza goed werk verricht.

Zegeningen delen

In de kerk ‘de Bron’ in Hardinxveld-Giessendam heeft men een mooi idee ingevoerd. Bij iedere geboorte in de gemeente wordt een vast bedrag overgemaakt aan Casa de Esperanza.
Het is een mooi principe om bij feestelijke gebeurtenissen vanuit je dankbaarheid de ontvangen zegen ook te delen met anderen die afhankelijk zijn van je steun.
Dat gebeurt op zich wel vaker bij speciale gelegenheden, bijvoorbeeld bij een huwelijksjubileum. Maar het bijzondere aan dit idee is er een vaste gewoonte van te maken om ook bij regelmatig terugkerende gebeurtenissen, zoals een verjaardag of je jaarlijkse vakantie, het slagen voor een examen of de viering van het Kerstfeest, of vul maar in ….   je zegeningen niet alleen te tellen, maar ook te delen.

Tel je zegeningen één voor één is heel goed. Je wordt er blij en dankbaar door.
Deel je zegeningen één voor één is nog beter. Je wordt er ‘rijker’ door.
(En wie weet, misschien worden ze zelfs wel vermenigvuldigd.)

Een kadootje

In maart werd Fidel, de directeur van het kindertehuis gebeld door een vrouw uit een kerk in La Paz. Zij vertelde dat het bedrijf waar zij werkt zocht naar een goed doel om een donatie over te maken. Zij wilde daarvoor Casa de Esperanza voorstellen aan haar baas en vroeg dus wat informatie over het kindertehuis.
Een week later belden zij en haar baas opnieuw voor nog meer informatie. En weer een maand later werd Fidel gebeld met de vraag om in een brief de behoeften van het kindertehuis op te geven. In zijn brief vermeldde Fidel een lange lijst van dagelijkse behoeften en ook van kleine en grote investeringen.
Daarna was het stil.

Tot een paar maanden later de advocaat van het bedrijf, een verzekeringsmaatschappij, belde voor nieuwe informatie. De advocaat was nog jong, een christen, en Fidel legde hem uit wat de inkomsten en uitgaven van een kindertehuis, dat niet door de overheid wordt gefinancierd, zijn. Na een paar dagen kwam het bericht van de advocaat dat het kindertehuis was geselecteerd voor een donatie. Tot dusver was nog helemaal niet duidelijk hoe groot de gift zou zijn. Totdat de advocaat aan Fidel vroeg of het misschien een goed idee was om aan de directeur voor te stellen een nieuwe Ford pick-up te schenken! Het duurde weer een maand voordat de advocaat liet weten dat de directeur de aanschaf van een pick-up toch niet zo’n goed idee vond…….  Maar hij mocht nog wel contact opnemen met het hoofdkantoor in Zwitserland. De contactpersoon in het hoofdkantoor kwam uit Brazilië en zij begreep heel goed dat voor een kindertehuis in het binnenland van Bolivia met veel modderwegen in bergachtige gebied een 4×4 pick-up een heel goede investering zou zijn.
Zij gaf haar goedkeuring en een paar dagen later werd er een gloednieuwe zwarte Mitsubishi pick-up afgeleverd!!!
God is getrouw.

pick-up
De kinderen zijn blij met hun nieuwe auto

 

Nieuwe kinderen

Een paar weken geleden zijn er weer 3 nieuwe meisjes opgenomen in het kindertehuis.
Het zijn 3 zusjes in de leeftijd van 5, 7 en 8 jaar oud.
Ze hebben nog twee oudere zusjes, die zijn opgenomen in een opvang in La Paz.

De meisjes hebben thuis een heel nare tijd gehad met ernstig geweld en misbruik. Wilt u bidden voor hun lichamelijk en psychisch herstel?
En natuurlijk zoeken we ook weer nieuwe sponsors voor deze meisjes 🙂

Onzekere tijden

Het zijn onzekere tijden in Bolivia.
Corona is daar later gearriveerd dan in Nederland en verkeert nu dus nog in een stijgende lijn. In Caranavi zijn tot dusver 2 infectiegevallen gemeld. De inwoners van Caranavi kwamen in opstand tegen de dokters, die wegens onvoldoende middelen niet veel kunnen doen en door de bedreiging zijn gevlucht naar La Paz. Gelukkig zijn ze later weer terug gekomen.
Het kindertehuis is geheel afgesloten van de buitenwereld. Alleen voor de inkoop van boodschappen mogen slechts 2 stafleden onder strenge voorwaarden naar het dorp Caranavi.

Ook de jongens die beneden bij het dorp in het tienerhuis wonen mogen niet naar het kindertehuis komen. Het huis voor de Tweede Fase in La Paz is gesloten, een paar van de uitgevlogen kinderen hebben daarom tijdelijk hun toevlucht gezocht in het Tienerhuis en het Kindertehuis.
Vanaf begin juni is er weer enige verlichting van de voorzorgsmaatregelen aangekondigd. Hoe zal dat gaan?

Naast de onzekerheid door Corona is er ook de blijvende politieke onzekerheid. Op 3 mei zouden er nieuwe verkiezingen worden gehouden, maar die zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld. De politieke partijen proberen voor eigen gewin voordeel te behalen uit de onzekerheid die daardoor is ontstaan. En het is onzeker hoe straks de bevolking daar weer op zal reageren.

In het kindertehuis gaat het leven ‘gewoon’ door. De kinderen hebben het Paasfeest en ook Moederdag gevierd met een feestelijke maaltijd. Maar het is wel veel drukker want de kinderen kunnen ook in Bolivia niet naar school en krijgen veel huiswerk, soms meer dan zij en de tantes die hen helpen aankunnen.

Wilt in in deze onzekere tijd blijven bidden voor rust en stabiliteit in Bolivia en in Caranavi ?

Glijbaan in het zwembad verbeterd, tot groot plezier van de kinderen
Paasmaaltijd
Feestelijk Paasmaaltijd
Gods hand
Het kindertehuis is in Gods hand
Moederdag
Moederdag

Activiteiten in het kindertehuis

In het kindertehuis zijn er altijd activiteiten. Naast de zorg voor de kinderen moet ook aandacht worden besteed aan de middelen die nodig zijn om goed voor hen te kunnen zorgen.

Voor het herstel van de watervoorziening is 1000 meter waterleiding gekocht, waarmee we weer een goede verbinding met onze waterbron kunnen maken!

En om (gedeeltelijk) ook zelf te voorzien in onze behoeften hebben we een paar projecten opgestart:


– Er zijn 180 nieuwe kokosbomen geplant.
– De ‘kippenfarm’ heeft 120 nieuwe kuikens.

Trainingsschool in actie

Niet alleen het Kindertehuis bruist van activiteit, ook de Trainingsschool is actief. Actief met de training van jonge mensen. De ‘Summer School 2020’ was een cursus van 10 weken (van 5 januari tot 14 maart) met 9 studenten. De cursus werd afgesloten met een geslaagde evangelisatieactie in San Ignacio, een stadje met ruim 20.000 inwoners in het noorden van Bolivia.
De komende tijd worden kerken en andere belangstellenden weer benaderd met de mogelijkheden die de Trainingsschool biedt voor de training van jongeren (en ook niet meer zo jongeren), een training om goede boodschappers van het goede nieuws te zijn of te worden.
Deze 9 studenten hebben ervaren dat het een levens veranderende ervaring is.

 

Dankbaarheid en Zorg

ONRUST IN BOLIVIA
De afgelopen maanden is het onrustig geweest in Bolivia. Met het vooruitzicht van nieuwe verkiezingen is het tijdelijk wat rustiger. Hopelijk blijft dat zo, maar de onrust kan ook zo maar weer terugkeren. Onder deze moeilijke omstandigheden ervaart het kindertehuis de trouw van God. Men ervaart de kracht van het gebed van de mensen en de kerken die het kindertehuis ondersteunen.
Dank voor uw gebed.

FEESTDAGEN
De tijd van Kerst en de Jaarwisseling was een feestelijke tijd.
– Drie jongvolwassenen, Jhoselyn, Daniela en Samuel, hebben hun schooltijd succesvol afgesloten en daarmee breekt voor hen een nieuwe periode aan. Ze gaan na de jaarwisseling verder met een vervolgstudie in La Paz.
– Tijdens het Kerstfeest kwamen bijna 40 van de eerder uitgevlogen kinderen terug op bezoek in het kindertehuis en brachten als verrassing een grote hoeveelheid rijst en noodles mee. kerstmaaltijdDeze gift was heel erg welkom, vooral omdat door de wegblokkades het eten in Caranavi schaars was geworden. Zo konden de kinderen tijdens Kerst en Nieuwjaar toch genieten van onverwacht goede maaltijden.

PRIJSVERHOGINGEN
Naast de dankbaarheid voor Gods trouw blijft er ook zorg voor de toekomst. De politiek onrust heeft de prijzen sterk verhoogd en door het tekort aan beschikbaar geld moet nu worden bezuinigd op het voedsel en ook moesten de salarissen van het personeel worden gekort. Een aantal van hen heeft daarom ontslag genomen. Toch moeten de open plaatsen wel weer zo spoedig mogelijk worden ingevuld.
We vragen daarvoor uw gebed.

Verrassende Kerstgift

dak jongenshuis
Het dak van het jongenshuis moest hoog nodig worden vervangen worden

Een kerkgenootschap in de USA, die ook het Kindertehuis ondersteunen hebben deze dagen een prachtige kerstgift overhandigd.
Zij hebben het hele resterende bedrag dat nodig is voor een nieuwe dakbedekking van het jongenshuis in Caranavi bijeen gebracht.
Fijn dat God (vaak via mensen) zorgt en voorziet, juist nu in deze politiek lastige tijd voor alle Bolivianen en bij de extra financiële lasten die daarmee gepaard gaan.
Misschien voor ons een goed voorbeeld om te volgen.
Het kan nog, het is nog geen Kerst.