Jubileum

Op zaterdag 3 september j.l. is het jubileum van 30 jaar kindertehuis en 25 jaar trainingsschool gevierd samen met veel genodigden: ex- studenten van de trainingsschool, uitgevlogen kinderen van het kindertehuis (soms zelfs met echtgenoot en kinderen), leden van het bestuur uit La Paz en Chili, en ook wij, Piet en Marijke, waren aanwezig.
De dag begon met een feestelijke samenkomst voor het kindertehuis, met aansluitend een feestelijke maaltijd voor alle aanwezigen (ruim 200). In de avond was er een samenkomst van de trainingsschool.
Tijdens de samenkomst was er eerst tijd voor lofprijzing en aanbidding, gevolgd door persoonlijke bijdragen van kinderen, studenten en personeel, in de vorm van getuigenissen en verhalen van historische gebeurtenissen.
Er waren bijdragen van gedichten die kinderen hebben gemaakt en verschillende getuigenissen van wat God deed in de levens van veel kinderen.

Door alles heen klonk heel de dag op verschillende wijzen door: “GOD IS EN WAS AL DIE JAREN TROUW EN GOED”. Het is Zijn werk; Hij sprak om dit te beginnen en op te bouwen; in moeilijke en lastige tijden was God er en gaf Hij uitkomst; Hij voorzag al die jaren in de juiste mensen en middelen.
Als we terugkijken op de 25 jaar trainingsschool en 30 jaar kindertehuis, dan kunnen we God alleen maar danken als we zien wat Hij heeft uitgewerkt in de levens van al de kinderen die in het kindertehuis de afgelopen 30 jaar zijn opgegroeid.


Hurricane

Op Instagram van Casa de Esperanza stond dit bericht dat we graag met u delen.

Deze ochtend heeft een harde wind met de kracht van een hurricane de elektriciteit in de omgeving verbroken en het dak van het huis van Fidel en Charito weggeslagen. De storm veroorzaakte veel schade aan het huis en ook veel schade aan materiaal in hert huis.
Bid dat God onze kinderen en onze staf beschermt in dit regenseizoen. Overweeg alstublieft gebed en een bijdrage voor het herstel.

Rode kool oogsten voor CDE

Zaterdag 13 november organiseert het bedrijf van familie de Regt een sponsoractie.
Mensen die meehelpen met het oogsten van de rode kool kunnen daarmee direct het goede doel sponsoren. Voor iedere kist rode kool wordt €12,50 gedoneerd aan het kindertehuis Casa de Esperanza in Bolivia. We willen er een gezellige dag van maken.

Omdat het best hard werken is kun je per 2 uur
inschrijven:
1. 8:00 – 10:00
2. 10:15 – 12:15
3. 13:00 – 15:00
4. 15:15 – 17:15
Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd.

Doe je mee?
Meld je dan aan bij Peter de Regt via de mail: p.e.c.deregt@gmail.com of via whatsapp 06-42663358. Geef daarbij aan op welk deel van de dag je wil komen (meerdere momenten aangeven mag ook).
Na het aanmelden krijg je meer informatie over wanneer je waar wordt verwacht en wat je mee moet nemen).
Heb je nog vragen stel ze gerust.

Recycling voor CDE

Al jarenlang verzamelt de familie van Saarloos oud ijzer en komt de opbrengst ten goede van Casa de Esperanza. Het is goed voor het milieu en goed voor de kinderen in het kindertehuis.

Nu heeft niet iedereen de ruimte en de gelegenheid om oud ijzer te verzamelen, maar er zijn vaak ook nog wel andere creatieve mogelijkheden van nuttige doelen, die tevens wat kunnen opbrengen voor een ander goed doel. 

Het is een mooie uitdaging om te vinden wat bij je past en wat nog veel voldoening kan geven!

Vrijwilligerswerk in weeshuizen

De gezamenlijke kinderrechtenorganisaties hebben in een open brief opgeroepen om te stoppen met vrijwilligerswerk in buitenlandse weeshuizen (zie bericht in Nederlands Dagblad). De reden voor deze oproep is dat kinderen die in weeshuizen opgroeien veelal hechtingsproblemen en ontwikkelingsachterstanden hebben. Daarom wijzen de kinderrechtenorganisaties op alternatieve vormen van opvang van kinderen, zoals de opvang in gezinnen in plaats van in een tehuis. U zult zich wellicht afvragen hoe Casa de Esperanza staat tegenover deze oproep.

We weten dat het gezin voor een kind de beste plaats is en dat God het zo ook bedoeld heeft. Maar gezien de grote nood is de opvang van kinderen in een kindertehuis soms de enige manier die beschikbaar is. Toen het kindertehuis nu bijna dertig jaar geleden werd opgestart was de situatie in Bolivia zodanig, dat er werkelijk kinderen op straat terecht kwamen en ook jonge baby’s aan hun lot werden overgelaten. En ook nu gebeurt dat nog geregeld. De kinderen van Casa de Esperanza zijn toegewezen door de Boliviaanse kinderbescherming. Onlangs hebben we ook een certificaat van goedkeuring ontvangen van de Boliviaanse overheid. Het certificaat waarborgt niet alleen een goede zorg voor de kinderen, maar geeft ook zoveel mogelijk bescherming tegen misstanden. Een paar jaar geleden is het beleid in Bolivia gewijzigd richting adoptie zodat kinderen zoveel mogelijk in gezinnen worden ondergebracht in plaats van opname in een kindertehuis.  In het afgelopen jaar zijn zo al een paar kinderen teruggeplaatst bij hun familie vanuit Casa de Esperanza. Maar de familie moet dat ook willen en dat is niet altijd het geval en ook valt het niet mee om pleeggezinnen te vinden. Het kindertehuis blijft daarom soms nog steeds als enige optie over.

Bij de opvang van de kinderen streeft Casa de Esperanza zo veel mogelijk naar het scheppen van een gezinssituatie voor de kinderen. We hebben kleinschalige woonunits en werken alleen met vaste verzorgers en zijn zeker geen voorstander van het weeshuis toerisme, dat door de kinderrechtenorganisaties wordt aangekaart. Wij zijn blij dat Casa de Esperanza bestaat en een goede opvang biedt voor kinderen die geen thuis hebben en dat we deze kinderen in contact mogen brengen met een liefdevolle God die van hen houdt en hen echte stabiliteit en een zinvol bestaan in hun leven geeft.

Operatie geslaagd

Nataly Ramos, een meisje van 3 jaar, is anderhalf jaar geleden opgenomen in het kindertehuis. Zij werd geboren met ondergewicht en een ernstig gespleten gehemelte en hazenlip. Verschillende operaties waren nodig om dit zo goed als mogelijk te verhelpen.
De eerste operatie was gepland in april, maar kon niet doorgaan omdat ze positief was getest voor Corona. Eind juli is zij nu toch geopereerd in het ziekenhuis in La Paz en de operatie is geslaagd!
Het gaat goed met haar! Binnenkort mag ze weer terug naar het kindertehuis in Caranavi.

Het is een goed begin voor Nataly, want haar wachten nog 3 vervolgoperaties…

Bewijs van goedkeuring

De afgelopen maanden is door de leiding van Casa de Esperanza veel werk verzet om het keurmerk van goedkeuring te verkrijgen van de Boliviaanse overheid.
Het proces loopt al veel langer; het is een heel moeizaam bureaucratisch proces. Alleen al 2500 pagina’s aan papierwerk was nodig en dan natuurlijk nog de praktische uitvoerende maatregelen. Maar de inspanning is beloond.

Zij en wij danken God daarvoor. De ontvangst van de goedkeuring werd gevierd met een feestje!

 

Een dergelijk keurmerk betekent ook dat er toezicht moet zijn op de mentale en lichamelijke conditie van de kinderen.
Als voorbeeld daarvan hebben de kinderen en de staf voorlichting gekregen over de te nemen corona maatregelen en zij hebben ook deelgenomen aan workshops over het voorkomen van seksueel misbruik.
We zijn trots om u te kunnen laten weten dat Casa de Esperanza goed werk verricht.

Zegeningen delen

In de kerk ‘de Bron’ in Hardinxveld-Giessendam heeft men een mooi idee ingevoerd. Bij iedere geboorte in de gemeente wordt een vast bedrag overgemaakt aan Casa de Esperanza.
Het is een mooi principe om bij feestelijke gebeurtenissen vanuit je dankbaarheid de ontvangen zegen ook te delen met anderen die afhankelijk zijn van je steun.
Dat gebeurt op zich wel vaker bij speciale gelegenheden, bijvoorbeeld bij een huwelijksjubileum. Maar het bijzondere aan dit idee is er een vaste gewoonte van te maken om ook bij regelmatig terugkerende gebeurtenissen, zoals een verjaardag of je jaarlijkse vakantie, het slagen voor een examen of de viering van het Kerstfeest, of vul maar in ….   je zegeningen niet alleen te tellen, maar ook te delen.

Tel je zegeningen één voor één is heel goed. Je wordt er blij en dankbaar door.
Deel je zegeningen één voor één is nog beter. Je wordt er ‘rijker’ door.
(En wie weet, misschien worden ze zelfs wel vermenigvuldigd.)

Een kadootje

In maart werd Fidel, de directeur van het kindertehuis gebeld door een vrouw uit een kerk in La Paz. Zij vertelde dat het bedrijf waar zij werkt zocht naar een goed doel om een donatie over te maken. Zij wilde daarvoor Casa de Esperanza voorstellen aan haar baas en vroeg dus wat informatie over het kindertehuis.
Een week later belden zij en haar baas opnieuw voor nog meer informatie. En weer een maand later werd Fidel gebeld met de vraag om in een brief de behoeften van het kindertehuis op te geven. In zijn brief vermeldde Fidel een lange lijst van dagelijkse behoeften en ook van kleine en grote investeringen.
Daarna was het stil.

Tot een paar maanden later de advocaat van het bedrijf, een verzekeringsmaatschappij, belde voor nieuwe informatie. De advocaat was nog jong, een christen, en Fidel legde hem uit wat de inkomsten en uitgaven van een kindertehuis, dat niet door de overheid wordt gefinancierd, zijn. Na een paar dagen kwam het bericht van de advocaat dat het kindertehuis was geselecteerd voor een donatie. Tot dusver was nog helemaal niet duidelijk hoe groot de gift zou zijn. Totdat de advocaat aan Fidel vroeg of het misschien een goed idee was om aan de directeur voor te stellen een nieuwe Ford pick-up te schenken! Het duurde weer een maand voordat de advocaat liet weten dat de directeur de aanschaf van een pick-up toch niet zo’n goed idee vond…….  Maar hij mocht nog wel contact opnemen met het hoofdkantoor in Zwitserland. De contactpersoon in het hoofdkantoor kwam uit Brazilië en zij begreep heel goed dat voor een kindertehuis in het binnenland van Bolivia met veel modderwegen in bergachtige gebied een 4×4 pick-up een heel goede investering zou zijn.
Zij gaf haar goedkeuring en een paar dagen later werd er een gloednieuwe zwarte Mitsubishi pick-up afgeleverd!!!
God is getrouw.

pick-up
De kinderen zijn blij met hun nieuwe auto