Doneer periodiek

Giften zijn belastingaftrekbaar. Er geldt een drempel van 1% van uw belastbaar inkomen.
Download voor een periodieke gift de incassomachtiging

En verzend de ingevulde machtiging naar:
Secretariaat Kindertehuis Bolivia
Heemraadslaan 39
2411 SV Bodegraven
Of verzend het als PDF document naar info@casadeesperanza.nl

Periodieke giften zijn volledig belastingaftrekbaar wanneer daarvoor vooraf een overeenkomst is opgesteld.
Download daarvoor de Overeenkomst

En verzend de ingevulde overeenkomst naar:
Secretariaat Kindertehuis Bolivia
Heemraadslaan 39
2411 SV Bodegraven
Of verzend het als PDF document naar info@casadeesperanza.nl

U kunt ook overwegen het Kindertehuis te ondersteunen met een legaat.
Indien u daarvoor meer gegevens of een advies nodig heeft neem dan contact met ons op per telefoon 06-12442653 of e-mail info@casadeesperanza.nl.

Wat doen wij met uw gift?

Casa de Esperanza is een geloofszending. Dit houdt in dat het kinderdorp, de tienerhuizen, het kinderdagverblijf en de trainingsschool afhankelijk zijn van giften. Het overgrote deel van deze giften komt van particulieren en verschillende kerkelijke gemeenten. Het is één ding om een gebouw neer te zetten. Het is iets anders om het vervolgens te onderhouden en te voorzien in het levensonderhoud van alle kinderen en het nodige personeel. Giften voor het kinderdorp en/of de trainingsschool komen volledig ten goede aan de diverse activiteiten van Casa de Esperanza. Het bestuur en de medewerkers van Stichting Zendingsfonds Punt Bolivia zijn allemaal vrijwilligers.
De activiteiten in Nederland zijn in een stichting ondergebracht (Stichting Zendingsfonds Punt Bolivia; KvK 01091037).
De stichting is ANBI erkend door de belastingdienst. Dat wil zeggen dat uw giften belasting aftrekbaar zijn. Zie hier voor onze gegevens.

GIFTEN VOOR HET KINDERDORP:

Kindertehuis Bolivia ING Bank (IBAN rekening nummer: NL68 INGB 0001772344, BIC: INGBNL2A)

GIFTEN VOOR DE TRAININGSSCHOOL:
Jongerentrainingsschool Bolivia ING Bank (IBAN rekening nummer: NL36 INGB 0001773599, BIC: INGBNL2A)

Wanneer je dit werk financieel wil ondersteunen kun je een gift overmaken op één van de bovenstaande rekeningen. Voor de continuïteit van het werk stellen wij maandelijkse bijdragen bijzonder op prijs, maar natuurlijk zijn eenmalige giften ook erg welkom.