Gegevens Nederland

Stichting Zendingsfonds Punt Bolivia is ANBI erkend door de Belastingdienst.
Fiscaal nummer: 8162.11.073
KvK: 01091037, RSIN: 816211073
Zoek hier naar ‘zendingsfonds punt bolivia’ op de site van de belastingdienst

Voor periodieke giften geldt een volledige belas­tingaftrek, nadat u daartoe een overeenkomst heeft afgesloten met de ontvanger.
Zie hier voor meer info.
Indien u daar gebruik van wilt maken kunt u dit formulier downloaden en opsturen.

U kunt uw gift overmaken op onze bankrekeningnummers ten name van:
Kindertehuis Bolivia

ING Bank IBANrek.nr:  NL68 INGB 0001772344    BIC: INGBNL2A

Jongerentrainingsschool Bolivia
ING Bank IBANrek.nr:  NL36 INGB 0001773599    BIC: INGBNL2A

ANBI

Telefoon: 0321-311895  of b.g.g. 06-12442653

Email: info@casadeesperanza.nl

Website: www.casadeesperanza.info of www.casadeesperanza.nl

Postadres:
Naam : St. Zendingsfonds Punt – Bolivia
Adres : Heemraadslaan 39
Plaats: 2411 SV Bodegraven

Het bestuur in Nederland van Stichting Zendingsfonds Punt – Bolivia
Voorzitter:               Thorbald van Hall
Secretaris :              Peter Comello
Penningmeester :     Peter Comello
Public Relations :     Patrick Brunn

Beloningsbeleid
De bestuursleden zijn vrijwilligers, de stichting heeft geen en neemt geen betaalde werknemers in dienst.

Jaarverslag
Lees het Jaarverslag van onze activiteiten en de financiële verantwoording daarvan.

Onze doelstelling is tweeledig:
1. De opvang van kinderen in Bolivia, die geen ouders hebben om hen te verzorgen, in een kindertehuis waarin zij kunnen worden opgevoed tot volwassen zelfstandigheid.
2. De scholing van jong volwassen christenen tot geestelijke rijpheid en zelfstandigheid.
Deze doelstellingen proberen we te realiseren vanuit en op basis van het christelijk geloof.

Beleidsplan
Ons beleid is dat het werk in toenemende mate wordt overgenomen door plaatselijke bevolking, niet alleen in uitvoering van het werk, maar ook in eigen verantwoordelijkheid van het plaatselijk bestuur voor de geestelijke en financiële ondersteuning.