Onze visie

We zien in Bolivia dagelijks de grote nood voor veel kinderen zonder ouderlijke zorg, weeskinderen of achtergelaten kinderen, kinderen waar geen plaats voor is. Sommige van deze kinderen hebben zelfs geen naam en geboortedatum en krijgen die bij ons. Allen zijn echter gekend en geliefd door God, de Vader van wezen en weduwen, zoals een uitspraak in de Bijbel zegt. Daarom willen we deze kinderen met Gods liefde bekend maken, en hen een warm en liefdevol thuis bieden. Naast onderdak en voeding ontvangen ze een goede scholing en opvoeding. Zo kunnen de kinderen in een veilige omgeving opgroeien.

Onze Visie: Wij geloven dat het leven zin heeft als de relatie met de Schepper, God, hersteld is door het geloof in Jezus Christus. Onze Missie: Wij willen mede met uw hulp ervoor zorgen dat deze kinderen en jonge mensen later een volwaardige plaats in de Boliviaanse maatschappij kunnen innemen en tot hun bestemming kunnen komen.
Kindertehuis en trainingsschool hebben tot doel het veranderen en vernieuwen van jonge levens door het leren kennen van Jezus Christus.