Trainingsschool

Bolivia is een land waarin het evangelie zich snel aan het uitbreiden is. In de laatste decennia zijn er door evangelisatie activiteiten veel nieuwe gemeenten ontstaan. Met name op het platteland schoten de kerkjes als paddenstoelen uit de grond. De kerken groeiden snel in aantal (in breedte), maar de geestelijke groei (in diepte) bleef daar vaak bij achter.
Bij de jongere generatie ontbreekt vaak geestelijke diepgang. Daarom zijn Bijbels gefundeerd onderwijs en discipelschap onmisbaar voor een gezonde geestelijke groei van de huidige generatie jongeren.

leslokaalVisie & Missie:
– Meer geestelijke groei bij jonge christenen in Latijns-Amerika. Dit doen we door hen toe te rusten en te begeleiden in hun persoonlijke wandel met God, zodat zij Hem beter leren kennen en als zijn discipelen leren leven. Praktisch vindt dat zijn invulling door 2x per jaar een discipelschaps-cursus van bijna 3 maanden te houden als basistraining.
– Het vormen en ondersteunen van christelijke leiders door hen het woord van God (de Bijbel) beter te leren kennen. Dit gebeurt door bijbelstudiecursussen, seminars en studiedagen voor leiders te organiseren