Privacybeleid

Stichting Zendingsfonds Punt Bolivia verzamelt algemene persoonsgegevens van de ondersteunende achterban van het kindertehuis Casa de Esperanza in Bolivia.
Bij de verzameling van deze persoonsgegevens worden de volgende regels gehanteerd:

 1. Uitsluitend de persoonsgegevens die ons worden verstrekt door betreffende personen worden verzameld.
 2. Ieder persoon heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn of haar gegevens.
 3. De gegevens worden niet doorgegeven aan anderen en worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij benodigd zijn, dat wil zeggen uitsluitend voor toezending van nieuwsbrieven per post en/of nieuwsberichten per e-mail en voor de verantwoording van giften van onze donateurs.
 4. Algemene persoonsgegevens van sponsorkinderen worden uitsluitend bekend gesteld ter informatie aan betreffende sponsorouder(s).
 5. Wanneer geen donaties meer worden gegeven en/of de toezending van nieuwsberichten niet meer gewenst is worden de gegevens zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen één jaar uit het databestand verwijderd. Controle op de uitvoering daarvan wordt minimaal jaarlijks gedaan.
 6. De gegevens worden uitsluitend verstrekt aan de penningmeester en aan degenen binnen onze stichting die belast zijn met de verzending van nieuwsbrieven en nieuwsberichten.
 7. Het databestand wordt off line bewaard en is beveiligd met een wachtwoord dat alleen is bekend gesteld aan degenen die belast zijn met het onderhoud van het databestand.
 8. Op de website van Casa de Esperanza worden cookies verzameld ten behoeve van optimalisatie van de weergave van de website. De bezoeker heeft de keuze de cookies wel of niet te aanvaarden.
 9. De website is beveiligd met een SSL certificaat. De gebruikte software voor de website wordt ten behoeve van de beveiliging maandelijks bijgewerkt,.
 10. In principe worden alleen algemene gegevens over het werk van Casa de Esperanza op de website gepubliceerd. Persoonlijke gegevens, waaronder foto’s worden alleen gepubliceerd met toestemming van betrokken personen.
 11. Voor de gepubliceerde foto’s van personen en kinderen is expliciete toestemming gevraagd en verkregen van betrokkenen of diens voogd.
 12. Foto’s op de website worden, met uitzondering van eventueel de naam, niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens
Scroll naar boven