HET LAATSTE NIEUWS

Jubileum, 30 jaar Kindertehuis, 25 jaar Trainingsschool

Op zaterdag 3 september j.l. is het jubileum van 30 jaar kindertehuis en 25 jaar trainingsschool gevierd samen met veel genodigden: ex- studenten van de trainingsschool, uitgevlogen kinderen van het kindertehuis (soms zelfs met echtgenoot en kinderen), leden van het bestuur uit La Paz en Chili, en ook wij, Piet en Marijke, waren aanwezig.
De dag begon met een feestelijke samenkomst voor het kindertehuis, met aansluitend een feestelijke maaltijd voor alle aanwezigen (ruim 200). In de avond was er een samenkomst van de trainingsschool.
Tijdens de samenkomst was er eerst tijd voor lofprijzing en aanbidding, gevolgd door persoonlijke bijdragen van kinderen, studenten en personeel, in de vorm van getuigenissen en verhalen van historische gebeurtenissen.
Er waren bijdragen van gedichten die kinderen hebben gemaakt en verschillende getuigenissen van wat God deed in de levens van veel kinderen.

Door alles heen klonk heel de dag op verschillende wijzen door: “GOD IS EN WAS AL DIE JAREN TROUW EN GOED”. Het is Zijn werk; Hij sprak om dit te beginnen en op te bouwen; in moeilijke en lastige tijden was God er en gaf Hij uitkomst; Hij voorzag al die jaren in de juiste mensen en middelen.
Als we terugkijken op de 25 jaar trainingsschool en 30 jaar kindertehuis, dan kunnen we God alleen maar danken als we zien wat Hij heeft uitgewerkt in de levens van al de kinderen die in het kindertehuis de afgelopen 30 jaar zijn opgegroeid.

Hurricane

Op Instagram van Casa de Esperanza stond dit bericht dat we graag met u delen.


Deze ochtend heeft een harde wind met de kracht van een hurricane de elektriciteit in de omgeving verbroken en het dak van het huis van Fidel en Charito weggeslagen. De storm veroorzaakte veel schade aan het huis en ook veel schade aan materiaal in hert huis.
Bid dat God onze kinderen en onze staf beschermt in dit regenseizoen. Overweeg alstublieft gebed en een bijdrage voor het herstel.

Recycling voor CDE

Al jarenlang verzamelt de familie van Saarloos oud ijzer en komt de opbrengst ten goede van Casa de Esperanza. Het is goed voor het milieu en goed voor de kinderen in het kindertehuis.

Nu heeft niet iedereen de ruimte en de gelegenheid om oud ijzer te verzamelen, maar er zijn vaak ook nog wel andere creatieve mogelijkheden van nuttige doelen, die tevens wat kunnen opbrengen voor een ander goed doel. 

Het is een mooie uitdaging om te vinden wat bij je past en wat nog veel voldoening kan geven!

Vrijwilligerswerk in weeshuizen

De gezamenlijke kinderrechtenorganisaties hebben in een open brief opgeroepen om te stoppen met vrijwilligerswerk in buitenlandse weeshuizen (zie bericht in Nederlands Dagblad). De reden voor deze oproep is dat kinderen die in weeshuizen opgroeien veelal hechtingsproblemen en ontwikkelingsachterstanden hebben. Daarom wijzen de kinderrechtenorganisaties op alternatieve vormen van opvang van kinderen, zoals de opvang in gezinnen in plaats van in een tehuis. U zult zich wellicht afvragen hoe Casa de Esperanza staat tegenover deze oproep.

We weten dat het gezin voor een kind de beste plaats is en dat God het zo ook bedoeld heeft. Maar gezien de grote nood is de opvang van kinderen in een kindertehuis soms de enige manier die beschikbaar is. Toen het kindertehuis nu bijna dertig jaar geleden werd opgestart was de situatie in Bolivia zodanig, dat er werkelijk kinderen op straat terecht kwamen en ook jonge baby’s aan hun lot werden overgelaten. En ook nu gebeurt dat nog geregeld. De kinderen van Casa de Esperanza zijn toegewezen door de Boliviaanse kinderbescherming. Onlangs hebben we ook een certificaat van goedkeuring ontvangen van de Boliviaanse overheid. Het certificaat waarborgt niet alleen een goede zorg voor de kinderen, maar geeft ook zoveel mogelijk bescherming tegen misstanden. Een paar jaar geleden is het beleid in Bolivia gewijzigd richting adoptie zodat kinderen zoveel mogelijk in gezinnen worden ondergebracht in plaats van opname in een kindertehuis.  In het afgelopen jaar zijn zo al een paar kinderen teruggeplaatst bij hun familie vanuit Casa de Esperanza. Maar de familie moet dat ook willen en dat is niet altijd het geval en ook valt het niet mee om pleeggezinnen te vinden. Het kindertehuis blijft daarom soms nog steeds als enige optie over.

Bij de opvang van de kinderen streeft Casa de Esperanza zo veel mogelijk naar het scheppen van een gezinssituatie voor de kinderen. We hebben kleinschalige woonunits en werken alleen met vaste verzorgers en zijn zeker geen voorstander van het weeshuis toerisme, dat door de kinderrechtenorganisaties wordt aangekaart. Wij zijn blij dat Casa de Esperanza bestaat en een goede opvang biedt voor kinderen die geen thuis hebben en dat we deze kinderen in contact mogen brengen met een liefdevolle God die van hen houdt en hen echte stabiliteit en een zinvol bestaan in hun leven geeft.